Zeru

Description:
Bio:

King of Euzkadi.

Zeru

Talmaris: Incursion Durinthal